Nabídku již nelze vytvořit, zakázka je po lhůtě podání nabídek.

Detail zakázky zadavatele: Fotbalová asociace České republiky

Adresa: Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6
IČ: 00406741
DIČ: CZ00406741
Email: vz@akjg.cz
Adresa původního profilu:

Detail zakázky

Název zakázky: Pořízení informačního systému
Datum uveřejnění na profilu: 26.02.2019 Interní číslo zakázky:
Identifikátor: P19V00000001
Druh zakázky: Služby Druh řízení: Otevřené řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: Neuvedeno
Počátek lhůty pro podání nabídek: 22.02.2019 Konec lhůty pro podání nabídek: 11.04.2019 10:00
Status: zakázka neukončena Datum zrušení VZ:
Evidenční č. VVZ: Z2019-006445 Datum uzavření smlouvy:

Dokumenty

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019