Informační panel/Information panel

Potřebná informace pro Vás,     

po registraci Vaší organizace je třeba si nechat ověřit identitu, jinak nebudete moci nabídky zadavatelům podávat. V takovém případě je třeba postupovat dle instrukcí, které Vám systém nabízí. Ověření identity probíhá do tří pracovních dnů, od zaslání žádosti, proto jej, prosíme, nenechávejte na poslední chvíli, protože samotná registrace organizace, dle zákona, již nestačí.


Important information,    

after your registration is necessary to verify your company identification, only registration of your company is not enough for a tender bids. As a foreign supplier you need a qualified signature, or signature by the member of governing body and verified by the notary. without verify of your company is not possible to send an a tender bid through e-zakazky.cz.


Nejnovější veřejné zakázky