Informační panel / Information panel

Semináře a webináře

Změny závazků ve VZ po NOVELE


Školení se zaměřuje na aktuální trendy v oblasti smluvního práva. Probereme vyhrazené změny, opční práva, řešení inflačních doložek a ošetření dodatečných prací. Na reálných příkladech z praxe ukážeme, jak efektivně nastavit smlouvy, včetně stavebních a kupních, aby odpovídaly nejnovějším legislativním změnám a tržním podmínkám.


Odkaz pro prezenční školení zde: https://otideavzdelavani.cz/kurz/zmeny-zavazku-ve-vz-po-novele-376


Odkaz pro online školení zde: https://otideavzdelavani.cz/kurz/scitani-zakazek-pravidelne-nakupy-funkcni-celky-on-line-352

Nejnovější veřejné zakázky