Profil zadavatele: Česká agentura na podporu obchodu

Adresa: Dittrichova 1968/21, 120 00, Praha 2
Ič: 00001171
Dič: CZ00001171
E-mail: lenka.sokoltova@czechtrade.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 216060
Název používaného tržiště: do 30.6. 2017 TENDERMARKET, www.tendermarket.cz, https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil / od 1.7.2017 NEN, https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe
5. 9. 2017
Workshop: Příprava nabídky v praxi - elektronická vs. papírová
6. 9. 2017
Jak na veřejné zakázky v roce 2017 pro dodavatele
14. 9. 2017

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena