Profil zadavatele: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Adresa: Dolejškova 1402/5, 18200, Praha 8
IČ: 61388998
Evidenční číslo na ISVZUS: 346554
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena