Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Profil zadavatele:   Obec Průhonice

AdresaKvětnové náměstí 73
25243 Průhonice
00241563
DIČCZ00241563
E-MailOdeslat zprávu
Evidenční číslo na ISVZUS60052624
The Počet vystavených zakázek chart showing Počet zakázek series.
The Počet zakázek podle typu chart showing Počet zakázek series.

Pro zobrazení detailnější statistiky klikněte na jeden z ukázkových grafů.


zakázka neukončena

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Typ veřejné zakázky 
Sledování 
 
Dostavba a navýšení kapacity MŠ Průhonice Zjednodušené podlimitní řízeníStavební prácebSledovatZakazku

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky od A do Z
29. 5. 2017
Workshop: NEN - praktický návod na podání nabídky
31. 5. 2017
Certifikovaný člen hodnotící komise pro veřejné zakázky
14. 6. 2017

zakázka byla zadána

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Sledování 
 
Prodloužení cyklostezky, Průhonice II. Kunratická - Za Rybníčkem - U Rybníčků Zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Splašková a dešťová kanalizace v ulici Újezdská, Průhonice Zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Intenzifikace ČOV Průhonice 15.000 EO a zkapacitnění kmenové stoky A Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Provedení projektové dokumentace k projektu "Rekonstrukce Květnového náměstí v Průhonicích" Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Provedení projektové dokumentace k projektu "Dostavba a rekonstrukce tělocvičny ZŠ Průhonice" Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace k projektu "Dostavba a navýšení kapacity MŠ Průhonice"SoD č. 2016/10/004Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Projekční práce k přípravě stavby "Urbanistické řešení využití vybraných lokalit v obci Průhonice pro volnočasové aktivity" Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Výměna povrchu venkovního hřiště ZŠ Průhonice Zakázka malého rozsahuStavební práce
Opravy splaškové kanalizace v ulici Třešňová Zakázka malého rozsahuStavební práce
ZŠ Průhonice - parkovací plocha a stavební úpravy dílny Zakázka malého rozsahuStavební práce
Plynofikace MŠ Průhonice Zakázka malého rozsahuStavební práce
Splašková kanalizace ulice Hlavní-U Botiče nový propoj a oprava Zakázka malého rozsahuStavební práce
Smlouva příkazní o výkonu technického dozoru investora (TDI) Zakázka malého rozsahuSlužby
Stavební úpravy - modernizace Základní školy Průhonice II. etapa - vestavěný nábytek Zjednodušené podlimitní řízeníDodávky
Stavební úpravy - modernizace Základní školy Průhonice - II. etapa Otevřené řízeníStavební práce
Nástavba a přístavba pavilonu č.3 MŠ Průhonice Ke Školce č. 382, Průhonice Otevřené řízeníStavební práce
Opravy kanalizace v ulici V Jezírku Zakázka malého rozsahuStavební práce
Strana 1 z 3 (22 položek)< Předchozí123Další >

zakázka byla zrušena

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Tato sekce je prázdná


Partneři:

Transparency InternationalVšechnyzakázky.cztransparentne.czverejna-soutez.cz