Profil zadavatele: Univerzita Karlova

Adresa: U Kříže 8, 158 00, Praha 5
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena