Profil zadavatele: Obec benešovice

Adresa: Benešovice 1, 349 01, Stříbro
IČ: 00869066
Www: https://www.benesovice.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena