Profil zadavatele: Římskokatolická farnost Křtiny

Adresa: 72, 679 05, Křtiny
IČ: 65336372
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena