Profil zadavatele: Obec Bašť

Adresa: Obecní 126, 250 65, Bašť
IČ: 00240036
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 214738
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena