Profil zadavatele: Česká agentura na podporu obchodu

Adresa: Dittrichova 1968/21, 120 00, Praha 2
IČ: 00001171
DIČ: CZ00001171
Evidenční číslo na ISVZUS: 216060
Název používaného tržiště: do 30.6. 2017 TENDERMARKET, www.tendermarket.cz, https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil / od 1.7.2017 NEN, https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
WORKSHOP: Jak elektronicky podat nabídku a nezbláznit se?
18.09.2019
Aktuální rozhodovací praxe ÚOHS
19.09.2019
Konference OTIDEA - Zažili jsme již vše?
26.09.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena