Profil zadavatele: Česká agentura na podporu obchodu

Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2
IČ: 00001171
DIČ: CZ00001171
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 216060
Název používaného tržiště: do 30.6. 2017 TENDERMARKET, www.tendermarket.cz, https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil / od 1.7.2017 NEN, https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena