Profil zadavatele: Hospodářská komora hlavního města Prahy

Adresa: Nám. Franze Kafky 17, 110 00, Praha 1
IČ: 49709771
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-023194
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena