Profil zadavatele: Město Rudná

Adresa: Masarykova 94, 252 19, Rudná
IČ: 00233773
DIČ: CZ00233773
Www: www.mestorudna.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 214284
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena