Profil zadavatele: Statutární město Jihlava

Adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01, Jihlava
IČ: 00286010
DIČ: CZ00286010
Www: www.jihlava.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 233207
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena