Profil zadavatele: Obec Petrovice I.

Adresa: Petrovice I. čp. 55, 286 01, Petrovice I.
IČ: 00236349
DIČ: CZ00236349
Www: www.petrovice1.kh.cz
Adresa původního profilu: https://www.vzpro.cz/zakazky/#/profilzadavatele//main/00236349

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena