Profil zadavatele: Český rybářský svaz

Adresa: Nad Olšinami 282/31, 100 00, Praha 10
IČ: 00443191
DIČ: 00443191
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 345770
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena