Profil zadavatele: Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Adresa: Dělnická 106, 405 29, Děčín VI.
IČ: 62240935
DIČ: CZ62240935
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 479600
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena