Profil zadavatele: Obec Přelíc

Adresa: Přelíc 119, 273 05, Přelíc
IČ: 00234834
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena