Profil zadavatele: Obec Mirkovice

Adresa: Mirkovice 19, 38232, Mirkovice
IČ: 00246000
DIČ: CZ00246000
Www: www.mirkovice.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 229395
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena