Profil zadavatele: Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Adresa: Želechovice- Čížkovice 48, 410 02, Lovosice
IČ: 46772707
Evidenční číslo na ISVZUS: 351424
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena