Profil zadavatele: Obec Vinařice

Adresa: V. ulice 250, 273 07, Vinařice
IČ: 00235113
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena