Profil zadavatele: Úpravna vody Želivka, a.s.

Adresa: K Horkám 16/23, 102 00, Praha 10
IČ: 26496224
DIČ: CZ26496224
Evidenční číslo na ISVZUS: 349055
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena