Profil zadavatele: Výchovný ústav, SVP a SŠ Buškovice

Adresa: Buškovice č.p. 203, 441 01, Podbořany
IČ: 49123947
Evidenční číslo na ISVZUS: 231252
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena