Nabídku již nelze vytvořit, zakázka je po lhůtě podání nabídek.

Detail zakázky zadavatele: Technické sítě Brno, akciová společnost

Adresa: Barvířská 822/5, 602 00, Brno 2
IČ: 25512285
DIČ: CZ25512285
Evidenční číslo na ISVZUS: 241052
Adresa původního profilu:

Detail zakázky

Název zakázky: Vybudování datového centra TSB Svážná - podání žádostí o účast
Datum uveřejnění na profilu: 19.08.2019 Interní číslo zakázky: 4085
Identifikátor: P19V00000021
Druh zakázky: Dodávky Druh řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: 33 000 000,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek: 19.08.2019 Konec lhůty pro podání nabídek: 20.09.2019 10:00
Status: zakázka neukončena Datum zrušení VZ:
Evidenční č. VVZ: Z2019-029011 Datum uzavření smlouvy:

Dokumenty

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Workshop: Námitky – obrana není zbytečná, jen je potřeba to umět
09.04.2020
Workshop: Praktická ukázka NEN pro dodavatele (HTML5)
14.04.2020
Jak funguje křoví? ZZVZ pro dodavatele
16.04.2020