Profil zadavatele: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Adresa: Letenská č.p.4, 118 01, Praha
IČ: 67985912
DIČ: CZ67985912
Evidenční číslo na ISVZUS: 355563
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena