Profil zadavatele: Frýdecká skládka, a.s.

Adresa: Panské Nové Dvory, 3559, 738 01, Frýdek-Místek
IČ: 47151552
DIČ: CZ47151552
Www: www.frydeckaskladka.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 221479
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena