Profil zadavatele: Obec Dvorce

Adresa: Náměstí 13, 793 68, Dvorce
IČ: 00295973
Email: starosta@obecdvorce.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 350108
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena