Profil zadavatele: Obec Slatina

Adresa: Slatina 1, 67153, Slatina
IČ: 00637009
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 354624
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena