Profil zadavatele: obec Vranovice-Kelčice

Adresa: Kelčice 31, 798 08, Vranovice-Kelčice
IČ: 00288926
Evidenční číslo na ISVZUS: 229788
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena