Profil zadavatele: Severočeská teplárenská, a.s.

Adresa: Teplárenská 2, 434 03, Most
IČ: 28733118
DIČ: CZ28733118
Evidenční číslo na ISVZUS: 360302
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena