Profil zadavatele: Obec Malá Úpa

Adresa: Horní Malá Úpa 100, 542 27, Malá Úpa
IČ: 00656119
Adresa původního profilu: https://www.profilzadavatele.cz/

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena