Profil zadavatele: Mateřská škola Libina, okres Šumperk

Adresa: Libina 211, 78805, Libina
IČ: 70991120
Evidenční číslo na ISVZUS: 515522
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena