Profil zadavatele: Město Beroun

Adresa: Husovo nám. 68, 266 01, Beroun
IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129
Evidenční číslo na ISVZUS: 212936
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena