Profil zadavatele: kešner a.s.

Adresa: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00, Praha 1
IČ: 27121895
DIČ: CZ27121895
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 214771
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena