Profil zadavatele: Český svaz včelařů, z.s.

Adresa: Křemencova 8, 115 24, Praha 1
IČ: 00443239
Evidenční číslo na ISVZUS: 498354
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena