Profil zadavatele: Český svaz včelařů, z.s.

Adresa: Křemencova 8, 11524, Praha 1
Ič: 00443239
E-mail: holiencin@vcelarstvi.cz

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena