Profil zadavatele: Obec Dolní Zálezly

Adresa: Mírové náměstí 8, 403 01, Dolní Zálezly
IČ: 00266710
DIČ: CZ00266710
Evidenční číslo na ISVZUS: 642341
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena