Profil zadavatele: Obec Hřensko

Adresa: Hřensko čp. 71, 407 17, Hřensko
IČ: 00261351
Evidenční číslo na ISVZUS: 231237
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena