Profil zadavatele: Obec Býkovice

Adresa: 34, 679 71, Býkovice
IČ: 00600644
Www: www.obecbykovice.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 639278
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena