Profil zadavatele: Obec Lipůvka

Adresa: Lipůvka 146, 679 22, Lipůvka
IČ: 00280569
Evidenční číslo na ISVZUS: 210534
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena