Profil zadavatele: Obec Lipůvka

Adresa: Lipůvka 146, 679 22, Lipůvka
IČ: 00280569
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 210534
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena