Profil zadavatele: JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná společnost

Adresa: 480, 468 49, Kořenov
IČ: 28665431
Email: rlouda@volny.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena