Profil zadavatele: Obec Libouchec

Adresa: 211, 403 35, Libouchec
IČ: 00266833
DIČ: 00266833
Www: http://www.libouchec.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 349717
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena