Profil zadavatele: Obec Bohutín

Adresa: Vysoká Pec 140, 262 41, Bohutín
IČ: 00241946
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 219341
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena