Profil zadavatele: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Adresa: Olšanská 2666/7, 130 00, Praha 3
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 348265
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena