Profil zadavatele: Městská část Praha 6

Adresa: Čs. armády 23, 16052, Praha 6
Ič: 00063703
E-mail: mbecicko@praha6.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 364524
Adresa původního profilu:  

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena