Profil zadavatele: Městská část Praha 6

Adresa: Čs. armády 23, 16052, Praha 6
Ič: 00063703
E-mail: mbecicko@praha6.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 364524

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe
5. 9. 2017
Workshop: Příprava nabídky v praxi - elektronická vs. papírová
6. 9. 2017
Jak na veřejné zakázky v roce 2017 pro dodavatele
14. 9. 2017

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena