Profil zadavatele: Obec Vidče

Adresa: Vidče 96, 756 53, Vidče
IČ: 00304433
Email: mistostarosta@vidce.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 356874
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena