Profil zadavatele: Zdroj pitné vody Káraný a.s.

Adresa: Žatecká 110/2, 110 01, Praha 1
IČ: 26496402
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 348887
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena