Profil zadavatele: Obec Hořesedly

Adresa: Hořesedly 92, 270 04, Hořesedly
IČ: 00243710
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-042499
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena