Profil zadavatele: Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Adresa: Obecní 287, 671 25, Hodonice, Česká republika
IČ: 68689420
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena