Profil zadavatele: Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

Adresa: Sadová 362, 339 01, Klatovy
IČ: 26378108
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 366450
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena