Profil zadavatele: Obec Šedivec

Adresa: 57, 56401, Šedivec
IČ: 00279617
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 487684
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena