Profil zadavatele: United Energy, a.s.

Adresa: Teplárenská 2, 434 03, Most, Komořany
IČ: 27309959
DIČ: CZ27309959
Www: www.ue.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 219326
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena